Asbest is een verzamelnaam voor zes, in de natuur gevormde, mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen zoals: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen, hoge temperaturen en asbest heeft nog veel meer goede eigenschappen, maar het voornaamste was dat asbest heel goedkoop was. Echter, asbest staat ook bekend om haar slechte eigenschappen, want de asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen.

Soorten asbest

Asbest is  in twee hoofdgroepen onder te verdelen, namelijk de Serpentijn asbest en Amfibool asbest. Het Serpentijn asbest bevat naast silicaat voor het grootste gedeelte magnesium en de vezels zijn draadvormig.  Amfibool asbest bevat naast silicaat ook ijzer, natrium en calcium, afhankelijk van de soort in diverse samenstellingen. De vezels zijn naaldvormig van structuur. Onder de hoofdgroep Serpentijn asbest valt alleen Chrysotiel (witte asbest), en onder de hoofdgroep Amfibool asbest vallen Crocidoliet (blauwe asbest), Amosiet (bruine asbest),  Actinoliet (groene asbest), Anthofyliet (gele asbest) en Tremoliet (grijze asbest). De kleuren witte, blauwe, bruine, groene, gele en grijze asbest slaan op de kleur die de vezels hebben in het gesteente. Na verwerking kan de kleur van het asbest veranderd zijn. Het bewerkte asbest heeft meestal een wit grijze kleur.

Welke asbestsoort is het meeste verbruikt in Nederland

De meest toegepaste asbestsoort is Chrysotiel (80 %), Amosiet werd voor ongeveer 15 % toegepast en Crocidoliet voor 5 %. De asbestsoorten Actinoliet, Anthofyliet en Tremoliet zijn vrijwel niet commercieel toegepast.

Stappenplan asbestverwijderen

Stap 1: Het asbestinventarisatierapport

Als men in Nederland asbesthoudend materiaal wil verwijderen heeft men altijd een asbestinventarisatierapport nodig. In een asbestinventarisatierapport staat beschreven of er asbesthoudend materiaal aanwezig is, om welke soort asbest het gaat, waar het asbesthoudende materiaal is aangebracht, de hoeveelheid, verwering en of het asbesthoudende materiaal is beschadigd. In het asbestinventarisatierapport staat ook beschreven in welke risicoklasse het asbesthoudende materiaal valt. Zo kan het asbestverwijderingsbedrijf zien op welke manier het asbesthoudend materiaal verwijderd moet worden. Heeft u moeite met vinden van een goed Bijlage XIIIa gecertificeerd bedrijf? Amovatiebedrijf G.A.S. kan u adviseren en helpen een gecertificeerd bedrijf voor u te vinden. Eventueel kan Amovatiebedrijf G.A.S. de asbestinventarisatie helemaal voor u regelen, zodat u daar geen omkijken meer naar hebt.

Stap 2: De sloopmelding

Voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit een bouwwerk is een sloopmelding altijd verplicht. Een sloopmelding kunt u doen via de website Omgevingsloket online of bij de gemeente via het formulier van het Omgevingsloket online. Bij deze melding moet altijd een asbestinventarisatierapport worden toegevoegd. Het kan tot 4 weken duren voordat de sloopmelding wordt afgegeven. Met de sloopmelding en het asbestinventarisatierapport kunt u opzoek gaan naar een asbestverwijderingsbedrijf. Eventueel kan Amovatiebedrijf G.A.S. de sloopmelding voor u doen bij uw gemeente.

Stap 3: De offerte

Zodra u de sloopmelding heeft binnen gekregen, kunt u met deze sloopmelding, samen met het asbestinventarisatierapport, offertes aanvragen wat de asbestverwijdering zal gaan kosten. Amovatiebedrijf G.A.S. maakt voor u een vrijblijvende offerte tegen een scherpe prij

Stap 4: De asbestverwijdering

Mocht u er voor kiezen om het asbesthoudend materiaal te laten verwijderen door Amovatiebedrijf G.A.S., dan maken we met u de afspraak op welke dag de asbestverwijdering zal plaats vinden. Amovatiebedrijf G.A.S. zal dan de asbestverwijdering melden bij uw gemeente, bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij onze eigen certificerende instelling. Zodra de asbestverwijdering gereed is, zal er een geaccrediteerd laboratorium langs komen om het containment of werkgebied vrij te geven, zodat deze weer toegankelijk is voor derden.

Stap 5: Als de asbestverwijdering is afgerond

Op het einde van de asbestverwijdering zal de Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) met u de asbestverwijdering door nemen en samen met u de opleveringsverklaring tekenen.

Na betaling van de factuur ontvangt u tevens een rapportage van de resultaten van de eindmeting en/of visuele inspectie van het geaccrediteerd laboratorium. Daarnaast krijgt u  het stortbewijs van het afgevoerde asbesthoudend materiaal. De rapportage van de resultaten van de eindmeting en/of visuele inspectie en het stortbewijs van het afgevoerde asbesthoudend materiaal zal Amovatiebedrijf G.A.S. inleveren bij uw gemeente